п. 1.8. Поняття про будівельні роботи, процеси й організації ланок

 Процес будівництва (зведення) об'єкта називається будівельним виробництвом; до складу його входить ряд будівельно-монтажних робіт.

 Будівельно-монтажні роботи - це комплекс робіт, виконуваних на будівельному майданчику (об'єкті), результатом яких є зведені конструкції будівлі та споруди. 

 Будівельно-монтажні роботи представляють собою ряд будівельних трудових процесів, здійснюваних відповідно до конкретних і постійно мінливих умов з метою отримання будівельної продукції, тобто готових будівель або споруд. Прості трудові процеси виконують робітники однієї професії, складні - одночасно робітники різних професій. Наприклад, ланка мулярів виконує простий процес - веде кладку, а комплексна бригада, яка складається не тільки з каменярів, а й з робітників інших професій, - складний (комплексний) будівельний процес - зводить цегляні стіни будівель. 

 Залежно від призначення будівельні трудові процеси поділяють на основні, допоміжні та транспортні. До основних відносяться процеси, результатом виконання яких створюються частини споруд чи конструкцій, тобто будівельна продукція; до допоміжних - процеси, за допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони необхідні для виконання основних процесів; до транспортних - роботи з переміщення матеріалів і готових деталей до будівлі об'єкту і до робочого місця. Транспортні процеси, що виконуються при заготівлі матеріалів і деталей на робочих місцях, називають також заготівельними.

Будівельний трудовий процес - це сукупність операцій. 

Робоча операція - це частина будівельного процесу, при якій не змінюється предмет, знаряддя праці і склад виконавців. Операція є найпростішою организаційного неподільною і технологічно однорідною роботою, яка не дає закінченої продукції, але необхідна для її отримання, наприклад, розкладка цегли на стіні. Робочим-будівельникам доводиться виконувати ряд операцій одну за одною, або навіть поєднувати їх в один безперервний процес, щоб виконати будь-який вид робіт.

Робочі операції та будівельні трудові процеси бувають механізовані і ручні. Так, риття траншей можна робити екскаватором (механізований процес) і вручну; нанесення мастичної ізоляції на ізольовану поверхню - вручну пензлями і механізованим способом - напиленням за допомогою компресної форсунки. До механізованих належать роботи, що виконуються як з частковою, так і з комплексною механізацією, до комплексно-механізованих - виконувані комплектом машин, механізмів і установок, що забезпечують механізацію всіх важких і трудомістких процесів і підібраних таким чином, щоб за результатом їх спільної роботи досягалася найвища для сучасного рівня техніки продуктивність праці. Наприклад, риття котловану екскаватором з вантаженням грунту в автосамоскиди і наступним переміщенням грунту у відвал автосамосвалами - комплексно-механізований процес.

 Корінне підвищення технічного та економічного рівня будівельного виробництва, досягнення найвищої продуктивності праці можливе лише при здійсненні будівництва індустріальними методами. Під індустріалізацією будівництва розуміють організацію будівельного виробництва з застосуванням комплексно-механізованих процесів зведення будівель і споруд прогресивними методами будівництва з широким використанням збірних конструкцій високого ступеня заводської готовності.

У будівельному процесі бере участь не один робітник, а група робітників. Група робітників, що виконують комплекс операцій, які становлять у сумі простий будівельний процес, називається ланкою. Кожному робітникові у ланці відводиться певне робоче місце - зона конструкції, що будується, оснащена необхідними технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність виконавця або групи виконавців, які спільно виконують одну роботу або операцію. Організація робочого місця повинна бути такою, щоб робітникові було зручно працювати і щоб він не робив непродуктивних рухів, коли йому необхідно взяти матеріали або вироби, інструменти і т. п. Основним завданням організації праці ланок є забезпечення кожного робітника роботою протягом зміни. Для цього кожному у ланці надається окрема ділянка роботи, розміри якої визначаються за умови праці протягом зміни без переходів на інші ділянки та без перестановки риштовання або інших пристосувань.

 На кожній ділянці в силу обмеженості її розмірів виділяють фронт робіт, в межах якого робітники з виданими їм механізмами виконують свою роботу. При кам'яній кладці фронтом робіт мулярів є стіна або площа риштовання.