п. 12.4. Організація виробництва робіт при зведенні будівель

Проведення робіт при зведенні будинків організовують відповідно до календарного плану (графіку) виробництва, графіків забезпечення матеріалами, конструкціями, механізмами, робочими кадрами й технологічними картами на основні види будівельно-монтажних робіт. При цьому в основу організації й послідовності робіт закладають потоковість, безперервність і рівномірність основних провідних робіт як у цілому по будинку, так і по його частинах (етапах, ділянках) з послідовним переходом робочих бригад і механізмів по цим ділянкам.

Така організація робіт забезпечує підвищення продуктивності праці, розширює можливості інтеграції праці і скорочення тривалості будівництва.

Процес зведення будинку ділять на ряд циклів, що поєднують роботи, які традиційно виконуються разом. Це дозволяє розділити будівництво на ряд етапів, що самостійно завершуються, полегшує комплектування будівництва робочими кадрами й забезпечення його матеріалами, конструкціями, механізмами. Увесь комплекс робіт, які виконуються при зведенні будинку, ділять на нульовий цикл, наземний, оздоблювальний і спеціальний.

Нульовий цикл включає роботи нижче нульової оцінки: обладнання водостоків і дренажів, мережі автомобільних доріг і проїздів, викопування котлованів, траншей, зведення фундаментів і стін підвалів; підготовку під підлоги; обладнання сходів і приміщень у підвалах, налагодження перекриттів над підвалами; обладнання кранових шляхів і монтаж будівельних машин.

Наземний цикл – це роботи зі зведення каркаса (коробки) будинку, стін, перегородок. А також сходів, перекриттів, конструкцій даху.

Оздоблювальний цикл охоплює штукатурні, лицювальні, малярські, шпалерні й скляні роботи, а також обладнання покриттів підлог.

Спеціальний цикл містить у собі ряд робіт - обладнання внутрішніх мереж і установку приладів водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, газифікації, електропостачання, а також слабкострумові роботи (телефонізація, радіофікація, сигналізація).

Усередині кожного циклу встановлюють таку послідовність робіт, при якій передбачають максимальне сполучення робіт у часі з неухильним дотриманням правильної технології, високої якості робіт і вимог техніки безпеки. Так, при роботах нульового циклу котлован розбивають на ділянки, на яких послідовно роблять усі роботи. Це має особливо велике значення при проведенні робіт у зимових умовах, коли перерва у обладнанні фундаментів і зворотного засипання може привести до проморожування дна котловану або траншеї.

Наземні роботи починають після закінчення нульового циклу. До зведення наземної частини будинків у відповідності з будівельним генеральним планом обладнують майданчик для зберігання матеріалів, деталей і конструкцій, установлюють необхідні механізми й інвентарне обладнання.

Для приймання й складування кожного виду матеріалів і конструкцій відводять місце на будівельному майданчику з таким розрахунком, щоб на транспортування їх до робочих місць доводилося витрачати якнайменше праці й часу. Також вибирають місця для приймання й перевантаження із транспортних засобів розчину. Зони складування матеріалів (за їхніми видами) відокремлюють одна від одної наскрізними проходами шириною не менш 1м.

У кожній зоні матеріали й вироби укладають, групуючи в штабелі за марками таким чином, щоб їх легко було знайти під час роботи. Штабелі матеріалів розміщують із інтервалами один від одного шириною 0,7м, щоб забезпечити зручний підхід і стропування вантажу (матеріалу), безпеку праці робітників. Маючи велику кількість однотипних виробів, рекомендується у місцях складування матеріалів установлювати покажчики серій і марок виробів.

Для баштових кранів прокладають рейкові шляхи. Для гусеничних кранів або пневмоколісних, вирівнюють проходи. Потім установлюють крани, підйомники й інші вантажопідйомні машини. Перед пуском в експлуатацію їх оглядають і випробовують згідно з діючими правилами.

Основні роботи з кожного циклу відповідно до принципу потоковості організують по ділянках. У будівництві житлових будинків із цегельними стінами й міжповерховими перекриттями зі збірного залізобетону кам'яні роботи виконують методом поперечних перекриттів. Сутність його полягає в тому, що будинок у плані ділять на кілька ділянок, однакових за трудомісткістю. На кожній ділянці викладають стіни на висоту поверху спочатку з міжповерхових перекриттів, а далі з інвентарного риштування: у першу зміну зводять стіни, у другу - переставляють або нарощують підмости. По закінченню кладки на першій ділянці, муляри переходять на другу, а на першій монтажники встановлюють панелі перегородок і плити перекриття. Надалі процес роботи повторюється. Кількість ділянок у межах поверху залежить від розміру будинку. Звичайно за ділянку беруть частину будинку, рівну секції будинку. Кожну поперечну ділянку можна ділити на дві ділянки. Будівельно-монтажні роботи при цьому виконують одночасно на обох ділянках: поярусно зводять кладку стін на кожній ділянці або монтують конструкції.

Цегельну кладку стін кожного поверху будинку виконують у три яруси ланками, закріпленими за певними ділянками, що забезпечує централізовану спеціалізацію і їх відповідальність за якість роботи виконавців.