п. 6.4. Кладка стін з облицюванням плитами

 Кладка стін з облицюванням плитами

 Облицювання фасадів будівель в залежності від архітектурного рішення може бути суцільним, коли облицьовують всю поверхню, або частковим, коли облицьовують тільки елементи фасадів: цоколі, паски, карнизи.

Суцільне облицювання виконують, як правило, одночасно з кладкою. У цьому випадку облицювальні плити защемляють в кладці прокладними рядами, або великорозмірні, наприклад, бетонні плити - скобами, зажимами, рядами кладки. При частковому облицюванні стін архітектурні деталі встановлюють одночасно з кладкою, а площини стін, зазвичай, облицьовують після завершення кладки. В цьому випадку облицювання закріплюють скобами, гаками та іншими способами, вказаними в проекті, за закладені в кладку в процесі її зведення петлі, скоби, стрижні та інші деталі.

Перед початком кладки стін з одночасним облицюванням їх великорозмірними плитами готують горизонтальну поверхню основи. На цю поверхню розкладають шар розчину. На кутах стін розміщують маякові облицювальні плити і натягують шнур-причалку, по якому встановлюють на висоту одного ряду всі проміжні плити, і перевіряють правильність їх установки схилом і рівнем, після чого виконують цегельну кладку стіни на висоту встановленого ряду плит. Далі процес повторюється.

При облицюванні плитами із природного каменю (рис. 6.4.1, а) плити ряду з'єднують між собою піронами, скобами або пластинчастими крюками, що закладені в торцеві пази плит. Плити з природного каменю закріплюють металевими анкерами, а бетонні плити кріплять до кладки за петлі дротяними анкерами.

 6.4.1.а

Рис. 6.4.1.а. Кладка стін з облицюванням плитами із природного каменя

 

Кладку стін з одночасним облицюванням їх керамічними або силікатними плитами (рис. 6.4.1, б), закріпленими за допомогою прокладних рядів, виконують у такій послідовності. Після прокладного ряду спочатку виставляють ряд облицювальних притулених плит, потім зводять кладку стіни до рівня верху притулених плит і знову укладають прокладні ряд облицювання.

 

 6.4.1.б

Рис. 6.4.1.б. Кладка стін з одночасним облицюванням керамічними або силікатними плитами: 1 - із закладною полицею, 2 - з покладними рядами

 

Горизонтальні шви між верхом великорозмірних притулених плит і прокладними плитами залишають недовиконаними. Їх заповнюють і розшивають після повного завантаження кладки і її осадки.

При кладці з облицюванням робочі місця мулярів організовують за звичайною схемою. Відмінність полягає лише в тому, що поруч з пакетами стінових матеріалів встановлюють пакети облицювальних матеріалів. Деталі кріплення облицювання розташовують у пакетів облицювальних матеріалів з боку транспортної зони.