п. 12.3. Організація праці (продовження)

Поняття про будівельні роботи, процеси й організації робочих ланок

 

Будівельний процес (зведення) об'єкта називають будівельним виробництвом.

До складу його входить ряд будівельно-монтажних робіт.

Будівельні й монтажні роботи - це комплекс робіт, які виконуються на будівельному майданчику (об'єкті), результатом яких є зведені конструкції будинку чи споруди.

Будівельно-монтажні роботи є будівельними трудовими процесами, які здійснюються відносно до конкретних і безупинно мінливих умов з метою отримання будівельної продукції, тобто готових будинків або споруд. Прості трудові процеси виконують робітники однієї професії, складні - одночасно робітники різних професій. Наприклад, ланка мулярів виконує простий процес - веде кладку, а комплексна бригада, що складається не тільки з мулярів, але й з робітників інших професій, - складний (комплексний) будівельний процес - зводить цегляні стіни будинку.

Залежно від призначення будівельні трудові процеси бувають: основні, допоміжні й транспортні. До основних процесів відносяться такі, у результаті виконання яких створюються частини споруд або конструкцій, тобто будівельна продукція. До допоміжних процесів відносяться такі, за допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони необхідні для виконання основних процесів; до транспортних - роботи з переміщення матеріалів і готових деталей до споруджуваного об'єкта й до робочого місця. Транспортні процеси, виконувані при заготовці матеріалів і деталей на робочих місцях, називають також заготівельними.

Будівельний трудовий процес - це сукупність операцій.

 Робоча операція - це частина будівельного процесу, при якій не міняються предмет, знаряддя праці й склад виконавців.

Операція як найпростіша організаційно неподільна й технологічно однорідна робота не дає закінченої продукції, але необхідна для її одержання, наприклад, розкладка цегли на стіні. Робітникам доводиться виконувати ряд операцій послідовно одну за іншою, або, навіть, об′єднувати їх в один безперервний процес, щоб виконати який-небудь вид робіт.

Робочі операції й будівельні трудові процеси бувають механізовані й ручні. Так, рити траншеї можна екскаватором (механізований процес) і вручну; наносити мастичну ізоляцію на поверхню - вручну кистями й механізованим способом - напилюванням за допомогою компресорної форсунки.

 

 Механізовані роботи, які виконуються як із частковою, так і з комплексною механізацією

 Комплексно-механізовані роботи - це роботи, які виконються комплексом машин, механізмів і установок, що забезпечують механізацію всіх важких і трудомістких процесів, і підібраних таким чином, щоб у результаті їх спільної роботи досягалася найвища для сучасного рівня техніки продуктивність праці.

Наприклад, риття котловану екскаватором з навантаженням ґрунту в автосамоскиди й наступним переміщенням ґрунту у відвал автосамоскида - комплексно-механізований процес.

Корінне підвищення технічного й економічного рівня будівельного виробництва, досягнення найвищої продуктивності праці можливе лише при здійсненні будівництва індустріальними методами.

Під індустріалізацією будівництва розуміють організацію будівельного виробництва із застосуванням комплексно-механізованих процесів зведення будинків і споруд і прогресивних методів будівництва із широким використанням збірних конструкцій високого ступеня заводської готовності.