Заходи з техніки безпеки на будівництвах

Сучасні будівельні майданчики є високомеханізованим виробництвом, у якому беруть участь десятки спеціалізованих будівельних і монтажних організацій, на об'єктах застосовують об’єднані методи ведення робіт. Щоб у цих складних умовах дотримуватись безпеки праці, необхідно всі роботи виконувати, керуючись проектом проведення робіт.

 

Заходи з техніки безпеки праці на будівництвах, спрямовані на створення безпечних умов праці для всіх робітників будівельного майданчика

Територію будівництва в населених пунктах обгороджують, щоб уникнути вільного доступу сторонніх осіб. Споруджувані об'єкти, розташовані в населених пунктах вздовж вулиць, проїздів і проходів загального користування, обгороджують забором. Якщо забор установлюють близько від споруджуваного об'єкта, то його роблять із захисним козирком над місцем проходу людей.

Територія будівництва й робочі місця повинні бути достатньо освітлені. Будівельні майданчики обладнують санітарно-побутовими й санітарно-гігієнічними приміщеннями, які розташовують на майданчику з урахуванням мінімальних переходів від них до місць роботи. На території будівництва влаштовують всередині маданчика дороги, а місця проходів і проїздів позначають показниками. Зони, небезпечні для руху, обгороджують або виставляють на їхніх межах попереджувальні написи й сигнали, видимі вдень і вночі.

Проходи для робітників, розташовані на уступах, укосах і косогорах з ухилом більше 20° обладнують драбинами або сходами з однобічним поруччям. У місцях переходу через канави, траншеї роблять містки шириною не менш 0,6 м з поруччям висотою 1м.

Машини й устаткування розміщують на майданчику так, щоб не захаращувати проходи, підйоми. На машинах і механізмах повинні бути встановлені засоби, що забезпечують безпеку праці. Особливу увагу при цьому звертають на огородження рухомих частин механізмів. Сигналізація на машинах повинна бути в справному стані. На машинах і в зоні їх роботи вивішують попереджувальні написи, знаки, плакати й інструкції з техніки безпеки.

При використанні на будівництві баштових кранів стежать за справністю кранових шляхів. Стан шляхів щодня перевіряють, вчасно їх ремонтують. Непрацюючі крани повинні бути закріплені пристроями проти викрадення й відключені від джерел енергопостачання.

Для захисту людей від ураження електричним струмом тимчасові електричні установки й мережі на будівництві роблять з ізольованого дроту, його підвішують на висоті не менш 2,4 м над робочими місцями, 3,5 м - над проходами й 5 м - над проїздами. Будівельні машини й механізми, електродвигуни, пускові апарати й інше обладнання на будівництві, яке може бути під напругою, заземлюють відповідно до затверджених інструкцій з електробезпеки.

Усі установки, що перебувають під напругою, забезпечують надписами, що попереджають про небезпеку. До роботи з електричними й пневматичними інструментами допускаються тільки особи, що пройшли виробниче навчання й опанували правила роботи з ними.

Муляри й монтажники на висоті повинні працювати у випробованих і перевірених запобіжних поясах. Виконувати висотні роботи з риштування, колисок дозволяється тільки після перевірки цих засобів майстром.

При електрозварювальних роботах робочі місця зварників, електродроти й електроустаткування повинні бути обгороджені. На огорожах вивішують попереджувальні плакати й надписи. Корпуси електроустаткування, елементи та конструкції, які зварюються - мають бути заземлені. Забороняється вести зварювальні роботи в безпосередній близькості від вогненебезпечних і легко займистих матеріалів: бензину, гасу, клоччя, стружки.

На висоті зварювальні роботи дозволяється вести після того, як будуть вжиті заходи проти загоряння настилів і падіння розплавленого металу на робітників або прохожих внизу.

При вітрі 6 балів і більше припиняють кам'яні й монтажні роботи на висоті й у відкритих місцях. Також не дозволяють працювати на висоті при ожеледі, грозі, тумані, що знижує видимість. Робочі місця мулярів і монтажників повинні бути захищені від ударів блискавок. Із цією метою влаштовують заземлення громовідводами, які розташовують вище найбільш високих частин каркасу не менш чим на 6м. Справність заземлення перевіряють не рідше одного разу в місяць.

Усі особи, зайняті на будівельно-монтажних роботах, повинні бути навчені прийомам надання першої долікарської допомоги при поразці людини електричним струмом.

Незалежно від стану здоров'я потерпілого потрібно негайно викликати лікаря.