п. 8.1. Загальні відомості

Індустріалізація будівництва, в основу якої покладено заводське виготовлення, типізація і стандартизація конструкцій та деталей, змінила характер робіт на будівництвах. У кам'яних будівлях велику кількість конструкцій виконують із збірних залізобетонних деталей. Для доставки їх на будови, підйому і установки в проектне положення використовують різні транспортні засоби, монтажні механізми і пристосування. Щоб забезпечити надійність зведених конструкцій і безпеку монтажу, необхідно ретельно контролювати якість збірних елементів, дотримуватися вимог технології виробництва і проекту виконання робіт.

 Проект монтажних робіт входить до складу загального проекту виконання робіт. В ньому містяться вказівки про розміщення на приоб'єктному складі, методах і послідовності установки конструкцій, наводяться спецификації деталей і елементів, графіки їх завезення на маданчик і графіки монтажу.

До початку монтажу збірних конструкцій повинні бути виконані всі попередні роботи, передбачені робочими кресленнями і проектом виконання монтажних робіт. Наприклад, до монтажу фундаментів будівлі повинні бути закінчені земляні роботи з підготовки траншей і котлованів, проведена розбивка і закріплення осей фундаментів, зроблені тимчасові проїзди, заготовлені відповідно до схеми розкладки і монтажу елементи і деталі конструкцій, підготовлені монтажні механізми, пристосування і інструменти.

При монтажі будівельних конструкцій виконують ряд процесів. Найважливіші з них: перевірка стану конструкцій, пристрій риштування для роботи монтажників на висоті, підготовка елементів до підйому, стропування конструкцій, підйом, установка, вивірка і закріплення конструкцій в проектному положенні.

Перш за все забезпечують правильне розміщення і складування елементів конструкцій, а також монтажних пристосувань, інвентарю та оснащення, встановлюють в необхідних місцях покажчики й огородження небезпечних зон, написи і сигнали, що попереджають про небезпеку або забороняють рух. Збірні елементи складають в місцях, передбачених будгенпланом проекту виконання робіт. Не дозволяється зберігати крупногабаритні конструкції притуленими до штабелів виробів або стін будинків.

 Монтажні механізми допускаються до експлуатації тільки після огляду і приймання їх відповідно до Правил Держтехнагляду.

Всі вантажозахватні монтажні пристосування до початку застосування випробовують і забезпечують бирками із зазначенням допустимої вантажопідйомності. Результати випробувань реєструють у спеціальних журналах. Перед початком робіт систематично оглядають застосовувані монтажні пристосування, перевіряючи їх справність.

В процесі монтажу збірних конструкцій повинна забезпечуватися повна безпека всіх працюючих в зоні дії підйомних механізмів і установки конструкцій. Для цього роботи ведуть такими методами і в такій технологічній послідовності, яка передбачена проектом монтажних робіт і технологічними картами.

Більшість будівельних машин має електричний привід виконавчих механізмів. Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом, будівельні машини, механізми, електрифікований інструмент, а також рейкові шляхи баштових самохідних кранів заземлюють. Працювати на кранах дозволяють особам, які пройшли спеціальний інструктаж та мають посвідчення інспекції на право керування краном даного типу.

 При установці та монтажу деталі (елементу) на місце кран повинен виконувати тільки один рух (операцію). Під час перерв у роботі забороняється залишати вантаж висіти на гаку крана.

Всі рухомі частини будівельних машин (ремені, шестеренні передачі, муфти з виступаючими болтами, гальма і фрикціони, вали і барабани), розташовані поблизу проходів і робочих місць, закривають знімними огорожами.

До вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт допускаються робітники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж та інструктаж безпосередньо на робочому місці по техніці безпеки. Крім інструктажу робітники на монтажних роботах повинні пройти в перший місяць роботи на будівництві навчання безпечним способам монтажу за спеціальною програмою, розробленою з урахуванням особливостей будівлі.

При роботі на висоті монтажники повинні користуватися касками, запобіжними поясами, неслизьким взуттям. Карабіни запобіжних поясів монтажники пристібають до стійких елементів або спеціально натягнутих сталевих канатів. Для перенесення інструменту та металовиробів (гайок, шайб) монтажники користуються спеціальними ящиками.

Запобіжні пояси через кожні шість місяців випробовують на міцність стаціонарним навантаженням 3 кН. На кожному поясі проставляють його номер і дату випробування. Забороняється користуватися поясами, що не пройшли чергового випробування.

При зведенні будинків забороняється працювати і знаходитися робітникам на тих захватках, над якими ведеться монтаж конструкцій на верхніх поверхах, а також у зоні переміщення кранами елементів і монтажних кондукторів (незалежно від числа змонтованих перекриттів).

Зони, де ведуться роботи, обгороджують і в них вивішують попереджувальні написи.

При монтажі збірних конструкцій дотримують наступних  правил: 

 • перед підйомом конструкцій перевіряють надійність закріплення монтажних петель, закладних деталей і якість виробів в цілому; вироби з дефектами до монтажу не допускаються; 
 • не допускається піднімати краном деталі, затиснуті іншими елементами або примерзлі до землі; 
 • конструкції переміщують в горизонтальному напрямку на висоті не менше 1м над будь-якими предметами; 
 • забороняється переносити конструкції краном над робочим місцем монтажників, а також над захваткою, де ведуться інші будівельні роботи; 
 • елементи подають краном до місця монтажу із зовнішньої сторони будівлі; 
 • елемент що подається, приймають, коли він знаходиться в 20 ... 30 см від місця установки, при цьому монтажники не повинні перебувати між елементом і краєм перекриття або стіни; 
 • елементи встановлюють без поштовхів, не допускаючи ударів по інших конструкціях; 
 • за необхідності повторної установки елемента розчин очищають лопатою з довгою ручкою, не допускається використовувати для цієї операції кельму; 
 • встановленні елементи звільняють від стропів після їх постійного або тимчасового закріплення; 
 • тимчасове кріплення знімають з встановлених і вивірених елементів тільки після постійного закріплення цих елементів; 
 • такі операції, як закріплення монтованих елементів, розстроповування, пристрій кріплень, закладення стиків, монтажники виконують з робочих площадок, катучих драбин або монтажних столиків.

 При розвантаженні з транспортних засобів елементи піднімають на висоту 20 ... 30 см для перевірки надійності такелажу і міцності закріплення монтажних петель, після чого такелажники перевіряють стропування і продовжують підйом деталі. При вивантаженні елементів з транспортних засобів шофер повинен виходити з кабіни, забороняється переміщати вантаж над нею.

По ходу монтажу незаповнені прорізи будинку закривають інвентарними щитами або в прорізах влаштовують тимчасові огорожі.

На робочих місцях монтажників не повинно бути сторонніх предметів.

Підмости обладнають пристроями, що забезпечують безпеку робіт.

Монтажникам забороняється ходити по ригелях і стінах.

На будівельному майданчику повинні бути освітлені ввечері і вночі проїзди, проходи, сходи, склади виробів і робочі місця.