п. 12.1. Управління будівельним виробництвом

На великих будівництвах, як правило, роботи ведуть десятки будівельних організацій, а для забезпечення будівництва конструкціями, монтажними заготовками, матеріалом і обладнанням залучаються різні організації. Їхня спільна робота, спрямована на вирішення однієї задачі, організовується відповідно до норм і правил, що регулюють послідовність будівництва та відносини між всіма виконавцями: замовниками, підрядними та проектними організаціями, постачальниками матеріалів і обладнання.

Основними підрозділами, які здійснюють будівництво, є трести і входять до їх складу (СУ) або будівельно-монтажні (БМУ) управління. Вони мають необхідні засоби виробництва, якими їм  надано право розпоряджатися як господарським державним організаціям. Для трестів і управлінь щорічно затверджуються плани робіт (згідно з якими з кожним замовником укладається договір), виділяються необхідні матеріали, механізми, установлюється фонд заробітної плати. Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядні організації наймають необхідну кількість робітників.

Щоб забезпечити кваліфіковане керівництво проведенням робіт на об'єктах, в будівельних управлнніях організується кілька ділянок, які очолюють старші виконавці робіт - старшини виконроби. На невеликих ділянках або на окремих об'єктах роботами керують виконавці робіт - виконроби або майстри. Вони несуть відповідальність за проведення робіт на об'єктах, організацію праці, виплати заробітної плати, техніку безпеки, використання матеріалів, механізмів.