п. 1.10. Організація праці

Організація праці - це система заходів, що забезпечує раціональне використання робочих кадрів, яке включає відповідне розміщення людей у процесі виробництва, поділ на ланки, методи виконання робіт, нормування й стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування й необхідні умови праці.

Одним з основних принципів організації праці є поділ будівельного процесу на операції й спеціалізація виконавців на їхньому виконанні. Кожний робітник виконує операції, яким відповідає його кваліфікація - нераціонально затрачати час і сили висококваліфікованого робітника там, де з роботою зможуть упоратися робітники нижчої кваліфікації.

Не менш важливий принцип - потоковість виробництва. Відповідно до цього принципу праця між робітниками, що виконують будівельний процес (наприклад, цегельну кладку стін), розділяється так, щоб забезпечувалися безперервність і циклічність операцій на відведеній ділянці роботи.

Вирішальна умова ефективності праці робітників - раціональність методів її здійснення. Цим обумовлюється необхідність організувати працю на науковій основі. Технічні документи, що містять рекомендації з наукової організації праці, називають картами трудових процесів.

 

Карти трудових процесів на виробництво кам'яних робіт мають розділи:

 

"Ефективність застосування карти", де зазначене вироблення муляра в кубічних метрах на 1 людино-день; 

"Виконавці, інструмент, пристосування, реманент", де наведений чисельний і кваліфікаційний склад ланки мулярів, а також перелік і кількість необхідних інструментів, пристосувань і реманенту; 

"Умови й підготовка процесу", де перераховані операції, виконувані до початку роботи (наприклад, перевірка горизонтальності рядів раніше виконаної кладки, подача на робоче місце кладочних матеріалів і т.д.); 

"Технологія й організація процесів", у який входять: графік трудового процесу, що відбиває послідовність, тривалість і витрати праці на кожну робочу операцію, виконувану мулярами; опис операцій; схеми організації робочого місця із вказівкою місць знаходження мулярів, розміщення піддонів із цеглою, ящиків з розчином і т.д.; 

"Приймання праці", ілюстроване рисунками, які розкривають техніку виконання робочих рухів й доповнюються коротким текстом, пояснюють карти трудових процесів, узагальнюють передовий досвід, сприяють підвищенню продуктивності праці мулярів.

 Будівельні процеси виконуються ланками. Обов'язки в ланці розподіляються таким чином, щоб забезпечилися рівномірне завантаження робітників і ритмічне виконання всіх операцій. Кількісний і кваліфікаційний склад ланки мулярів залежить від характеру й обсягу робіт.

 З метою поліпшення керівництва виробництвом ланки поєднують у спеціалізовані або комплексні бригади.

Спеціалізовані бригади складаються з робочих однієї професії (спеціальності) і виконують, як правило, прості будівельні процеси.

Комплексні бригади складаються з ланок різних професій, які приймають участь у створенні певної продукції. Наприклад, бригада по кам'яній кладці ділиться на ланки мулярів, тесль, монтажників, такелажників. У комплексній бригаді по числу робочих провідних професій призначають і кількість робітників інших професій, виходячи з того, що вони повинні забезпечити можливість робочим провідних професій досягти максимальної продуктивності праці, а також, щоб уся бригада була повністю й рівномірно завантажена роботою.

Комплексні бригади кінцевої продукції виконують більш широке коло робіт, і їх продукцією може бути вже не кам'яна кладка, а цілком будинок, підготовлений до внутрішніх опоряджувальних робіт.

Найбільш ефективно організується праця в комплексних бригадах або комплексних бригадах кінцевої продукції, переведених на господарський розрахунок. Кращих результатів такі бригади домагаються, коли вони виконують роботи на умовах бригадного підряду. Суть його полягає в тому, що комплексна бригада, що діє на принципах господарського розрахунку, ухвалює на себе зобов'язання, тобто бере підряд по виконанню певного комплексу робіт обумовленою кошторисною вартістю, і залежно від досягнутого зниження собівартості цих робіт одержує на додаток до нормативної заробітної плати матеріальну винагороду.

Адміністрація будівельно-монтажної організації, у свою чергу, зобов'язується вчасно забезпечувати будівництво об'єкта проектно-кошторисною й організаційно-технологічною документацією, будівельними машинами й механізмами, матеріалами, конструкціями й деталями, необхідними для виконання робіт за договором, здійснювати інженерно-технічне керівництво будівництвом.

При укладанні договору на виконання робіт, підрядній бригаді одночасно з видаваним єдиним акордним нарядом на виконання робіт по об'єкту встановлюються планові (залежні від діяльності бригади) витрати на виробництво доручених їй робіт: витрати на матеріал, конструкції й деталі, експлуатацію будівельних машин; накладні витрати. По завершенню робіт визначають планові й фактичні витрати на закінчений об'єкт (вузол). Різниця між плановими й фактичними витратами госпрозрахункової бригади на виконання доручених їй робіт становить досягнуту бригадою економію. З обліком цього бригаді виплачують заробітну плату й матеріальне заохочення відповідно до Положення про оплату праці в будівництві. Крім того, госпрозрахункову бригаду преміюють за досягнуту економію. Премію між робочими бригадами розподіляють пропорційно тарифним ставкам і відпрацьованому часу, а за згодою всіх членів бригади з урахуванням реального внеску кожного робітника в загальні результати - за коефіцієнтом трудової участі, на виробництві.

У комплексних підрядних бригадах ланки в основному спеціалізуються на виконанні певного виду робіт. Разом з тим у таких бригадах широко освоюють суміжні професії, що дозволяє повноцінніше завантажити робітників і забезпечити своєчасне виконання всіх робіт.

Бригада виконує роботи потоковим методом. Ведучим при цегельній кладці є ланка мулярів, при зведенні повнозбірних будинків - ланка монтажників.

Виконувані кожною ланкою роботи перевіряють робочі ланок суміжних професій, тобто ланок, які будуть виконувати наступні роботи. Роботу мулярів контролюють монтажники: вони вивіряють, наприклад, горизонт опорних частин стін перед монтажем перекриттів.

Роботи мулярів і монтажників ухвалюють столяри й штукатури, які після зведення стін і перегородок установлюють вікна, двері, оштукатурюють укоси, стіни. При роботі з методу бригадного підряду система поопераційного контролю якості стає загальним правилом членів бригади. Кожний знає, що виправлення допущених огріхів потребує додаткових витрат праці й матеріалів, буде знижувати досягнуту економію й загальний виробіток бригади. У комбінації із системою контролю з боку робітників інших ланок, це спонукає до підвищення якості й бездефектній здачі виконаних робіт, що, в остаточному підсумку, сприяє підвищенню ефективності будівельного виробництва.