Організація служби техніки безпеки

Загальні відомості

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають впливу небезпечних виробничих факторів на робітників.

У нашій країні створено органи нагляду за безпекою праці, які контролюють діяльність адміністрації в цій галузі.

Державний нагляд здійснюють технічні інспекції обласних рад, профспілок. Технічні інспектори контролюють виконання трудового законодавства та правил техніки безпеки і вживають заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

Інспектори мають право давати обов'язкові для адміністрації приписи про усунення виявлених недоліків з встановленням термінів виконання. Технічні інспектори також мають право притягати порушників трудового законодавства до адміністративної відповідальності.

Заходи з техніки безпеки на будівництвах проводять відповідно до «Типового положення про службу охорони праці в будівельно-монтажних організаціях і на підприємствах будівельної індустрії», затвердженого Держбудом. Згідно з цим положенням, відповідальними за стан техніки безпеки є майстри і виконроби в межах доручених їм ділянок.

Керівництво охороною праці, її забезпечення і відповідальність за її стан покладаються на головних інженерів і начальників будівництв, а також на спеціально призначених працівників служби техніки безпеки.

Інженерно-технічні працівники будівництв несуть безпосередню відповідальність за нещасні випадки, що сталися внаслідок недотримання чинних правил техніки безпеки. Інженерно-технічним робітникам доручено не тільки забезпечувати безпечну організацію виробництва, навчання та забезпечення робочих спецодягом та засобами індивідуального захисту, а й здійснювати контроль за застосуванням та правильним використанням спецодягу і захисних пристосувань, за дотриманням правил техніки безпеки.

Громадський контроль за охороною праці на будівництвах здійснюють профспілки через комісії профспілкових організацій та громадських інспекторів. Комісії з охорони праці організовують свою роботу, спираючись на членів профспілок. Вони проводять масові перевірки стану техніки безпеки, організовують огляди, конкурси, бесіди та лекції з охорони праці та техніки безпеки. Члени комісій, громадські інспектори, безпосередньо працюючи на виробництві, своєчасно виявляють недоліки в організації охорони праці і, користуючись правом контролерів, стежать, щоб своєчасно усувалися причини виробничих травм.

Виробнича травма - це результат недотримання вимог безпеки праці на виробництві. Для успішної боротьби із травматизмом необхідно вчасно розробляти й проводити заходи щодо ліквідації його причин.

Травматизм на будівельному майданчику може бути викликаний тим, що робітники не дотримуються режиму особистої безпеки при виконанні робіт: 
• недостатньо добре володіють безпечними прийомами робіт; 
• порушується технологія, установлена проектом проведення робіт; 
• робітники не забезпечені засобами індивідуального захисту або неправильно ними користуються, не встановлені захисні огородження на машинах і механізмах, а також обладнання, необхідне для безпечного виконання будівельного процесу.

Так, муляр, що застосовує неправильні прийоми хватки й укладання цегли, може ушкодити пальці рук. Якщо на риштуванні й драбинах немає огороджень, робітники з них можуть упасти. Підмостки, перевантажені матеріалами, можуть обрушитися. Відсутність захисних козирків, залишена на стіні цегла, інструмент, захламленість робочого місця - усе це може привести до травми. При монтажі конструкцій нещасний випадок може відбутися через несправність такелажних пристосувань, неправильного стропування конструкцій, відсутності огороджувальних обладнань, устаткування й інструмента. Порушення технології монтажу конструкцій, неправильні сигналізація й прийоми робіт, будь-яке порушення правил техніки безпеки й проведення робіт можуть призвести до важких наслідків. Щоб цього не трапилося, необхідно строго дотримуватися правил безпечного виконання робіт на будівельному об'єкті й на кожному робочому місці.

Усі нещасні випадки на виробництві із втратою потерпілим працездатності більш ніж на один робочий день реєструють. Акт складає виконавець робіт разом з інспектором по охороні праці й інженером по техніці безпеки. Об'єктивне виявлення причин нещасного випадку, чітке й правильне виконання акту мають велике значення як для розробки заходів щодо попередження аналогічних випадків, так і для оформлення матеріальної допомоги потерпілому.

Усі нові робітники в будівельній організації можуть бути допущені до роботи тільки після вступного (загального) інструктажу з техніки безпеки, виробничої санітарії й наданню долікарської допомоги, а також інструктажу безпосередньо на робочому місці.

На вступному інструктажі робітників знайомлять із загальними характеристиками виробничої обстановки даного будівництва, внутрішнім розпорядком; указують на необхідність дотримання правил техніки безпеки й особистої гігієни, розповідають про індивідуальні захисні засоби й порядок користування ними, правила електробезпеки, заходи надання першої допомоги при нещасних випадках. При інструктажі на робочому місці робітників знайомлять із їхніми обов'язками на даній роботі й робочому місці.

 

Вимоги до організації робочого місця

Робітників знайомлять із:
• запобіжними пристосуваннями й огородженнями, їх призначенням і правилами користування ними; 
• правилами експлуатації вантажопідйомних механізмів і транспортних засобів; 
• правилами експлуатації електрообладнанням і електрифікованим інструментом; 
• індивідуальними захисними засобами, інструментами, пристосуваннями; 
• схемами сигналізації й правилами особистої гігієни.

Інструктаж на робочому місці проводять при кожній зміні умов праці, переході на нову роботу, або на новий будівельний об'єкт.

Повторний інструктаж проводять для всіх робітників не рідше одного разу в три місяці для періодичної перевірки знань правил техніки безпеки робітниками. Будівельникам доводиться виконувати процеси в обстановці, яка постійно обновлюється: 
• змінюється положення робочого місця в міру зведення будинку або споруди, переміщуються й самі робітники разом зі своїм інструментом та інвентарем; 
• одні виробничі процеси змінюються іншими; 
• з’являются нові механізми, матеріали, будівельні деталі.

Це вимагає строгого дотримання безпечних прийомів праці й виробничої дисципліни. У цих умовах поглиблення знань правил техніки безпеки, їх повторення на інструктажах мають важливе профілактичне значення.

Крім інструктажу, не пізніше трьох місяців від дня зарахування робітників в організацію, проводять навчання робітників безпечним методам і приймам робіт. Після закінчення навчання і, надалі, щорічно головний інженер організації перевіряє знання методів і прийомів робіт і видає робітникам відповідні посвідчення.

Усі правила техніки безпеки на будівництві повинні виконувати й учні професійно-технічних училищ, під час проходження ними виробничої практики. При цьому, до висотних робіт учні допускаються у віці не молодше 17 років (не більше 3 годин на день для проходження практики) під наглядом майстра виробничого навчання або працівника, що керує практикою.