Анотація

 Електронний підручник є сучасним інтерактивним засобом навчання. Він призначений для учнів, викладачів, майстрів та інструкторів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів. Розвинутий блок самомоніторингу дозволяє мати об’єктивні дані про рівень засвоєння матеріалу, що робить даний підручник ефективним під час самостійної роботи, а під час урочної діяльності звільняє викладача від рутинної роботи з перевірки типових завдань. Для спрощення процесу навчання використовується варіативне подання навчального матеріалу засобами мультимедіа. Підручник створено в рамках наукового проекту "Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів", що проходив в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. Підручник знаходиться за посиланням http://stonework.profua.info/

Електронний підручник охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предмету «Технологія кам’яних робіт» і «Матеріалознавство» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7122.2 «Муляр». За його основу взято підручник: Ищенко И. И. Каменные работы. Учебник для проф.-техн.училищ.— 4-е изд., перераб. и доп.М.: Высш.школа, 1982.— 240 с